Company Name Matsuura co.,Ltd.
President Toru Matsuura
Establishment 1978
Address 3-21-8, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo, 111-0053, Japan
TEL / FAX TEL:03-3862-7537   FAX:03-3862-1879
E-Mail MAIL:info@matsuura-tyo.com